Städvärv Tjänsterna Produkter Företaget Kontakt

 

 

Om Städvärv
Organisationen
Våra kunder
KMA

Organisationen

Städvärvs organisation består av kompetenta, starka och målinriktade ledare med lång erfarenhet i städbranschen.

 

Företagsledningens kunskap och erfarenhet har varit av avgörande betydelse för Städvärvs framgångar. Städvärvs grundfundament är byggt kring en grupp dedikerade och kreativa personer med många års erfarenhet inom städ- och andra branscher. Den samlade kunskapen, kompetensen och erfarenheten som Städvärvs grundare utgör är vad vi brukar kalla Städvärvs styrka och ger en bredare och djupare grund att

bygga företaget på och säkerställa företagets framtid.

 

södertörnsgruppen

   

Företaget strävar efter att ha en plan organisation med delegerat ansvar. Alla städvärvare är personer som kan förverkliga företagets vision och affärsidé.

 

Städvärv är medveten om den centrala roll som människorna i företaget spelar för att Städvärv skall kunna förverkliga sin vision och affärsidé. Städvärvs främsta konkurrensmedel, som tjänsteföretag, är medarbetarnas kompetens och serviceförmåga.

Det är därför av avgörande betydelse att hålla en jämn och hög kompetens på alla medarbetarna i företaget. De främsta verktygen för att uppnå detta är utbildning och utveckling på alla nivåer.

 

Alla som arbetar på Städvärv ska genom lärande i arbetet och olika utbildningsaktiviteter ha möjlighet att utveckla sig själva och sitt arbete.

 

 

 

 

 

  9001+14001 sve liggande

 Städvärv i Stockholm AB, Västertorpsvägen 136

129 46 HÄGERSTEN

 

Tel. 08-5220 3370

Fax 08-531 89 351

 

info@stadvarv.se

aukt.serviceentreprenör