Städvärv Tjänsterna Produkter Företaget Kontakt

 

 

Om Städvärv
Organisationen
Våra kunder
KMA

Våra kunder

 

Nöjda kunder skapas genom ett enhetligt, professionellt och kundanpassat bemötande av kunden oberoende av kanal och kontaktperson.

 

Rätt service är idag något som kunden kräver och betraktar som en självklarhet. För detta krävs  en bild av kunden över hela företaget oavsett tjänst, kanal eller del av organisationen.

 

 

Städvärvs kunder har historiskt funnits främst inom olika branscher som telekom och finnans.

 

Under dem senaste åren har framförallt stat och kommun  kommit att bli viktiga kundsegment.

 

Att känna sin kund är en nödvändig förutsättning för att bygga varaktiga och stabila affärs-relationer. En ökad kunskap om kunderna ger möjlighet att förbättra servicen, vilket leder till nöjdare kunder och ökad efterfrågan.

 

Städvärv har ett stort utbud av städtjänster med kompletterande kringtjänster, samt stödfunktioner. Bredden på verksamheten skapar större kundnytta då vi kan leverera helhetslösningar och därmed förenkla och effektivisera för kunden.

 

  9001+14001 sve liggande

 Städvärv i Stockholm AB, Västertorpsvägen 136

129 46 HÄGERSTEN

 

Tel. 08-5220 3370

Fax 08-531 89 351

 

info@stadvarv.se

aukt.serviceentreprenör