Städvärv Tjänsterna Produkter Företaget Kontakt

 

 

Redskap

Produkter

Vid dagligstädning använder Städvärv mikrofiber städsystem som är ett komplett,
vattenbaserat rengöringskoncept. Detta innebär:

Produkter

Städvärvs målsättning är att ta hänsyn både till våra egna anställda, våra kunders anställda och miljön. Vid dagligstädning av kontor, skolor, förvaltningslokaler, mm använder Städvärv så långt som möjligt miljöanpassade produkter.
Dessa produkter uppfyller Naturskyddsföreningens kriterier om ”Bra miljöval” vilket bland annat innebär att de inte innehåller några onödiga råvaror och att de är högkoncentrerade, dvs innehåller så lite vatten som möjligt. Det faktum att Städvärv använder högkoncentrerade produkter medför minskade transporter och mindre emballageanvändning vilket i sin tur medför en minskad belastning på vår natur.

För regelmässig städning används den städutrustning och det material som är godkänt inom städområdet. I de lokala städinstruktionerna skall framgå vilka regler som gäller.

Vid daglig städning prioriterar Städvärv miljömärkta och kretsloppsanpassade produkter

 


 

  9001+14001 sve liggande

 Städvärv i Stockholm AB, Västertorpsvägen 136

129 46 HÄGERSTEN

 

Tel. 08-5220 3370

Fax 08-531 89 351

 

info@stadvarv.se

aukt.serviceentreprenör