Städvärv Tjänsterna Produkter Företaget Kontakt

 

 

Om Städvärv
Organisationen
Våra kunder
KMA

Företaget

Städvärv bedriver sin serviceverksamhet i Stor Stockholm och erbjuder ett brett urval av högkvalitativa städtjänster till företag inom den privata och offentliga sektorn.

 

Vår verksamhet präglas av en tydlig kundfokus. Varje enhet arbetar nära kunden och utifrån lokala förutsättningar för att komma fram till de bästa lösningarna. Genom våra eldsjälar har vi efter 18 års verksamhet förvärvat många värdefulla referenser från branscher som industrin, offentliga myndigheter och telekommunikation.

 

tjänsteutveckling

 

Företagets verksamhetsområden under de sista åren har varit kontor, skola, högskola, universitet, apotek, tryckerier, mm. Bland dessa har vi även objekt där höga sekretesskrav ställs. 

Företagets verksamhet utgörs av kontraktsbunden städning, specialstädning som golvvård, fönsterputs, storstädning, flyttstädning, mattvätt, mm. samt olika typer av stödfunktioner, vilket gör Städvärv till en fullserviceleverantör.

 

Städvärv är anslutet till Svenska Näringsliv, f.d. SAF/Almega, Svenska Golvrådet samt är auktoriserad medlem i SSEF , Sveriges Städentreprenörers Förbund.  Sedan 1999 arbetar vi med miljöledningssystem ISO 14001 och Kvalitetsledningssystem ISO 9001.

 

  9001+14001 sve liggande

 Städvärv i Stockholm AB, Västertorpsvägen 136

129 46 HÄGERSTEN

 

Tel. 08-5220 3370

Fax 08-531 89 351

 

info@stadvarv.se

aukt.serviceentreprenör