Städvärv Tjänsterna Produkter Företaget Kontakt

 

 

Om Städvärv
Organisationen
Våra kunder
KMA

KMA

j0302836KMA: Kvalitets-, Miljö- och Arbetsmiljö

 

Kvalitet definieras av våra kunder – nästa led i kedjan är en kund.

 

Under 1999 påbörjade Städvärv arbetet med miljöledningssystem ISO 14001 och Kvalitetsledningssystem ISO 9001.

 

Städvärvs metodiska miljö- och kvalitetssatsningar de sista åren har bidragit till både interna och externa förbättringar som har upplevts positivt av både kunder och anställda. Kartläggning av alla processer i företaget, utbildning, utveckling av ett kvalitets- och miljösystem enligt ISO är exempel på faktorer till goda framsteg.

 

Städävärvs kvalitets- och miljöledningssystem bygger på standarderna SS-EN ISO 9001:2000 och SS-EN ISO 14001:2004. Vi erhåller våra certifikat i samarbete med en grupp företagare i Södertäljetrakten.

 

KVALITET

Kvalitet för Städvärv innebär förmågan att tillfredsställa kundens behov så att våra kunder blir nöjda.

 

Städvärvs över-gripande målsättning, att arbeta mot kvalitet som resulterar i att våra kunder blir nöjda genom att vi förstår deras behov, omsätter denna kunskap i erbjudande som skapar mervärde för kunden, levererar rätta tjänster, infriar deras förväntningar och bygger en god och långsiktig relation.

 

MILJÖ

Vi utlovar kvalitet i våra tjänster, i våra kundrelationer och i vår gemensamma framtid. Det är därför vi fokuserar på miljön.

 

Miljöarbetet är en integrerad del av vår verksamhet och ligger helt i linje med de affärsmässiga målen. Städvärvs miljöarbete fokuseras på miljöutbildning, minskad kemikalieanvändning och avfallsfrågor samt användning av vatten och energi.

 

Städvärvs engagemang i miljöarbetet förstärks genom att acceptera sitt ansvar för miljön och genom att försöka minska dem negativa effekterna på miljön som uppstår i samband med verksamheten.

 

ARBETSMILJÖ

Städvärv arbetar för att ständigt förbättra och förebygga ohälsa och olyckor på arbetsplatsen. Städvärvs SAM ska ge hälsa och säkerhet för personalen.

 

Städvärvs systematiska arbetsmiljöarbete innebär i praktiken att vi kontinuerligt - minst en gång per år - undersöker och kartlägger arbetssituationen på arbetsplatsen.

Kartläggningen ska omfatta såväl psykologiska och sociala förhållanden men även fysiska och tekniska arbets-förutsättningar.

 

Syftet är att i Städvärv skapa system som säkerställer att kraven i Arbets-miljölagen uppfylls.

 

 

  9001+14001 sve liggande

 Städvärv i Stockholm AB, Västertorpsvägen 136

129 46 HÄGERSTEN

 

Tel. 08-5220 3370

Fax 08-531 89 351

 

info@stadvarv.se

aukt.serviceentreprenör