Städvärv Tjänsterna Produkter Företaget Kontakt

 

 

Daglig service
Periodisk service
Stödtjänster

Stödtjänster

Kring- och stödtjänster

Vår målsättning är ett långsiktligt samarbete med kunden grundad på förståelse av kundens behov och på en väl fungerande ömsesidig relation.

 

Städvärv erbjuder alla basfunktioner inom städning och den tilläggsservice som kunderna efterfrågar. För att kunna erbjuda kunderna en välfungerande service har vi utvecklat verksamheten och erbjuder kunderna olika kringtjänster som komplement till städtjänsten. De handlar i första hand om funktion och nytta. Tjänsterna ska ge mervärden för kunderna. Allt efter kundernas behov.

 

Städvärv arbetar i nära samarbete med kundföretag för att se över och optimera befintliga städtjänster, minska komplexiteten, säkerställa infrastrukturens stabilitet och flexibilitet på ett kostnadseffektivt sätt samt förena det med affärsverksamheten.

 

 

  9001+14001 sve liggande

 Städvärv i Stockholm AB, Västertorpsvägen 136

129 46 HÄGERSTEN

 

Tel. 08-5220 3370

Fax 08-531 89 351

 

info@stadvarv.se

aukt.serviceentreprenör