Städvärv Tjänsterna Produkter Företaget Kontakt

 

 

Daglig service
Periodisk service
Stödtjänster

Daglig service

Regelmässig städning / Daglig- kontraktsstädning

Lokalvård är vår kärnverksamhet. Vi kan städning.

Genom många års erfarenhet och kontinuerlig utbildning har vi kunnat utveckla företaget samt våra tjänster för att skapa mervärde för kunden, vilket garanterar hög kvalitet.

Kundfokus = nyckel till framgång

 

Städningen kan medföra stora kostnader och en viktig fråga är om resultatet av städningen säkerställer en god innemiljö för alla de som skall vistas i lokalerna. Städvärv har ett ledningssystem för att säkerställa tjänstleveransen och för att garantera en fastställd städnivå av lokalerna så att trivsel, säkerhet, hygien och materialvård håller en god standard.

 

Den regelmässiga städningen utföres i huvudsak med kemikaliesnåla städmetoder, medan storstädning, akut- och smittstädning kan kräva städmetoder som innebär användande av desinfektionsmedel, kemikalier och engångsmaterial.

 

 

  9001+14001 sve liggande

 Städvärv i Stockholm AB, Västertorpsvägen 136

129 46 HÄGERSTEN

 

Tel. 08-5220 3370

Fax 08-531 89 351

 

info@stadvarv.se

aukt.serviceentreprenör